Trong phần Sản Phẩm–> bạn vào đặt mua sản phẩm–> Điền đầy đủ thông tin, địa chỉ nhận hàng, liệu trình phù hợp. Sau đó nhấn vào nút đặt mua